ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI SE PODAŘILO ZRUŠIT ROZUDEK SOUDU 1. STUPNĚ OHLEDNĚ ÚSTNÍ SMLOUVY O PŮJČCE, KTERÁ BYLA DŮKAZNĚ PODLOŽENÁ NEPLATNOU SMĚNKOU

Žalobce se v dané věci domáhál zaplacení dlužné částky s příslušenstvím na základě tvrzení, že účastníci uzavřeli smlouvu o půjčce, žalobce poskytl žalovanému půjčku a žalovaný se zavázal ji vrátit na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou zaslanou na jeho adresu a dosud nebylo nic zaplaceno. Jako důkaz přitom označil směnku. Soud I. stupně žalobu zamítl s odůvodněním, že žalobce popřel pravost předložené listiny označené jako směnka vlastní, žalobce pak neunesl důkazní břemeno ohledně pravosti této listiny. S procesním postupem soudu I. stupně vedoucím k uvedeným závěrům se však odvolací soud neztotožňuje, rozsudek soudu I. stupně zrušil a věc vrátil soudu 1. stupně k dalšímu řízení.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám