Nová pravidla pro znalce začnou platit od roku 2021

Nový zákon o znalcích je vyhlášen ve sbírce zákonů, účinný bude od 1. ledna 2021. Prováděcí předpisy k němu Ministerstvo spravedlnosti připraví na jaře roku 2020.

Ministerstvo bude v průběhu roku 2020 na webových stránkách zveřejňovat informace a metodické pokyny k často kladeným otázkám.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám