Rodinné právo

- Příprava pro rozvodové řízení (sporné i nesporné), zastupování u rozvodového řízení, spory o popření otcovství.

- Zvyšování a snižování výživného včetně problematiky rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem.

- Vypořádání SJM a smlouvy o úpravě majetkových poměrů mezi manžely.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám