Profesionální smlouvy ke stažení:

Máte zájem o profesionální právnické smlouvy a formuláře?

Zde si můžete najít smlouvu přímo pro Vaše potřeby!

Kupní smlouva o převodu podílu či jeho části v s.r.o.

Stáhnout právnickou smlouvu Kupní smlouva o převodu podílu či jeho části v s.r.o. Kupni smlouva o převodu podílu uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 207 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Více...

Oznámení o schválení jednání učiněných společností před jejím vznikem

Stáhnout právnickou smlouvu Oznámení o schválení jednání učiněných společností před jejím vznikem Oznámení o schválení jednání společnosti ……….. – smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne …… Více...

Schválení jednání jménem společnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Schválení jednání jménem společnosti Schválení jednání jménem společnosti ve smyslu § 127 občanského zákoníku Více...

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu Smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu podle § 736 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech Více...

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) Více...

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) Více...

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Smlouva o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti Smlouva o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) Více...

Společenská smlouva o založení komanditní společnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Společenská smlouva o založení komanditní společnosti Společenská smlouva o založení komanditní společnosti § 8 a § 118 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) Více...

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Stáhnout právnickou smlouvu Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným uzavřená ve smyslu ustanovení § 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“) Více...

Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti uzavřená ve smyslu ustanovení § 8 a § 95 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) Více...

Stanovy akciové společnosti

Stáhnout právnickou smlouvu Stanovy akciové společnosti Stanovy akciové společnosti přijaté ve smyslu ustanovení § 8 a § 205 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) Více...

Výstraha před vyloučením z bytového družstva pro neplacení nájemného

Stáhnout právnickou smlouvu Výstraha před vyloučením z bytového družstva pro neplacení nájemného v souladu s článkem …………stanov Bytového družstva ………………., se sídlem ……………………, IČO ……………………., zapsaného v obchodním rejstříku vedeném ………………… soudem v ………….., oddíl ….., vložka …………… (dále jen „Družstvo“), a v souladu s ustanovením § 614 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech Více...

Výstraha před vyloučením z družstva pro porušování dobrých mravů

Stáhnout právnickou smlouvu Výstraha před vyloučením z družstva pro porušování dobrých mravů v souladu s článkem …….. stanov Bytového družstva ……………, se sídlem ………………, IČO …………………., zapsaného v obchodním rejstříku vedeném …………… soudem v …………, oddíl ……., vložka …………. (dále jen „Družstvo“), a v souladu s ustanovením § 614 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech Více...

Založení společnosti s ručením omezeným - popis postupu a potřebné listiny

Stáhnout právnickou smlouvu Založení společnosti s ručením omezeným - popis postupu a potřebné listiny Souhlas s umístěním sídla společnosti, prohlášení správce vkladu, souhlas manžela s použitím majetku v SJM k podnikání, čestné prohlášení jednatele,... Více...

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Stáhnout právnickou smlouvu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů Více...

Zástavní smlouva o zřízení zástavního práva k podílu

Stáhnout právnickou smlouvu Zástavní smlouva o zřízení zástavního práva k podílu Zástavní smlouva o zřízení zástavního práva k podílu uzavřená dle ustanovení § 1320 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 32 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Více...