Novinky

Česká republika jako první evropská země přistoupila k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech

   14.11.2019 Česká republika jako první evropská země přistoupila k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech Po dlouholetém &uac... více

Nová pravidla pro znalce začnou platit od roku 2021

Nový zákon o znalcích je vyhlášen ve sbírce zákonů, účinný bude od 1. ledna 2021. Prováděcí předpisy k němu Ministerstvo spravedlnosti připraví na jaře roku 2020.... více

České soudy by měly prověřit téměř 133 tisíc podezřelých exekucí

Aktuality     15.07.2019 České soudy by měly prověřit téměř 133 tisíc podezřelých exekucí Ministerstvo spravedlnosti identifikovalo, že v současné době můž... více

Evidence údajů o skutečných majitelích - pro bytová družstva

.2018   Vážení, touto formou si Vás dovoluji informovat, že bytová družstva mají povinnost do 1. 1. 2019  nechat své skutečné majitele zaevidovat v novém informačním syst&ea... více

Pozvánka_BD Kbelska

POZVÁNKA Likvidátor a předseda bytového družstva: domu Kbelská 645/3, Praha 9   svolává   na středu dne 20. 6. 2018 od 19:00 hod   ve schůzovním prostoru domu na adrese Praha 9 -... více
Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám