KAUZA DOSTÁL_INFORMACE OHLEDNĚ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Vážení klienti, dne 13.4.2015 proběhlo odročené hlavní líčení, na kterém soud svým usnesením vyloučil do samostatného řízení většinu poškozených. Řízení tedy pokračovalo pouze u skutků, u kterých byli klienti vypovídat přímo u soudu anebo byla povoleno čtení svědecké výpovědi. Jedná se cca o 160 svědků a poškozených. U našich klientů, kteří nebyli dosud vypovídat a jejich věc byla vyloučena do samostatného řízení sdělujeme, že je budeme informovat v průběhu příštího týdne samostatným mailem nebo písemným přípisem. Následně tento den proběhly závěrečné řeči státního zástupce, obecných zmocněnců a obžalovaného. Státní zástupce navrhuje panu Dostálovi uložit trest odnětí svobody při horní hranici trestní sazby (ta je 5 až 10 let) ve věznici s ostrahou, propadnutí věcí, zákaz činnosti na 10 let. Obhajoba žádal zproštění obžaloby. Rozsudek v této věci bude vynesen na odročeném hlavním líčení dne 13.5.2015.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám