KAUZA DOSTÁL - ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ

Vážení,

Advokátní kancelář tímto všem svým klientům sděluje, že v rámci trestního řízení proti obž. A.D. vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 2T 2/2014 byl dne 13.5.2015 vynesen rozsudek, kterým byl obžalovaný A.D. uznán vinným a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce 9 let a byl zařazen do věznice s dozorem.

Advokátní kancelář dále sděluje, že soud na hlavním líčení konaném dne 13.4.2015 svým usnesením vyloučil do samostatného řízení většinu poškozených. Řízení tedy pokračovalo pouze u skutků, u kterých byli klienti vypovídat přímo u soudu anebo byla povoleno čtení svědecké výpovědi popřípadě podané vysvětlení dle § 158 odst. 1 trestního řádu. Jedná se cca o 170 skutků, které jsou uvedeny v obžalobě. Ostatní klienty advokátní kanceláře jejichž věc byla soudem vyloučena do samostatného řízení jsme již informovali v průběhu měsíce dubna 2015. V tomto případě trestní řízení pokračuje dále. V neposlední řadě je nutné konstatovat, že rozsudek vydaný dne 13.5.2015 je nepravomocný, neboť se obžalovaný prostřednictvím svého obhájce odvolal přímo do protokolu. To znamená, že věc bude přezkoumána odvolacím soudem, kterým v tomto případě je Vrchní soud v Praze.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám