KAUZA DOSTÁL_SDĚLENÍ KLIENTŮM

KAUZA DOSTÁL:

Vážení klienti, rádi bychom Vás opět informovali o vývoji kauzy s panem Dostálem.

Nyní je již vynesený rozsudek (na jeho písemné vyhotovení stále čekáme) a hned jak ho obdržíme, Vás budeme informovat.

Ti z Vás, kteří byli vedeni v obžalobě jako poškození a soud Vám přiznal škodu, jste buď s Vaší škodou již zahrnuti v rozsudku (pravděpodobně jste byli vypovídat na soudu) nebo Vám škodu soud přiznal, ale odkázal Vás na samostatné řízení, které bude probíhat (pravděpodobně jste nebyli u výslechu). V druhém případě Vám škoda také byla trestním soudem přiznána, ale bude o ni rozhodovat soud v samostatném řízení.

Třetí skupina našich klientů – Ti z Vás, kteří nebyli vedeni jako poškození v obžalobě a trestním soudem tedy nebyli vedeni jako poškození – byla přihlašována na policii do tzv. „druhé vlny“, kde mělo probíhat další přípravné řízení a další případný soud („druhá vlna“). Této skupině bohužel musíme sdělit, že druhá vlna bude policejním orgánem odložena pro neúčelnost, což v praxi znamená, že to odloží a odkážou Vás s Vašim nárokem do občanskoprávního sporu. V této souvislosti bychom Vám rádi sdělili, že bude třeba podat žalobu u civilního soudu – aby Vám Vaše částka byla přiznána. Také bych Vás ráda upozornila, že Váš nárok by se Vám mohl promlčet (promlčecí doba z obchodního závazku je 4 roky).

Naše advokátní kancelář Vám nabízí pomoc při sepisu žaloby k civilnímu soudu a právní zastoupení. Tuto variantu budeme projednávat s Občanským sdružením Safír. Vy z Vás, kteří nejste členi, i Vás rádi za poplatek zastoupíme.

 

S pozdravem

Mgr. Rostislav Kovář

i.s. Mgr. Lucie Fejklová

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám