Finanční právo

Finanční právo je samostatné právní odvětví patřící do oblasti veřejného práva. 

Zastupujeme klienty před správními úřady, které zabezpečují realizaci výkonu státní moci  v oblasti finančního práva, zejména se jedná o Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel nebo Českou Národní Banku.   

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám