Insolvenční právo

- Zastupování věřitelů a členů věřitelských orgánů v insolvenčním řízení.

- Komplexní poradenství pro věřitele, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.

- Příprava insolvenčních návrhů.

- Žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty a zastoupení v dalších incidenčních sporech.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám