Občanské právo

- Komplexní služby občanům při jejich nepodnikatelské činnosti.

- Příprava a sepsání smluv občansko-právního charakteru, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech nemovitostí, smlouvy nájemní, zástavní, o věcných břemenech či služebnostech.

- Dědické řízení a spory s ním související.

- Smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů, řešení exekucí, vymáhaní pohledávek, pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, insolvenční návrhy, rodinně právní záležitosti a mnoho dalších.

- Konzultace již existujících právních vztahů, včetně vypracování návrhů možných řešení právně relevantních životních situací.

- Vymáhání pohledávek (nalézací a exekuční řízení).

 

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám