Obchodní právo

- Zakládání obchodních korporací (obchodních společností, spolků, družstev aj.), příprava valných hromad a úprava zakladatelských dokumentů, převody obchodních podílů, rozdělení obchodních společností, fúze, změna právní formy obchodní korporace.

- Likvidace a výmaz obchodních korporací.

- Rejstříková řízení.

- Příprava a sepis smluv z obchodně podnikatelské oblasti: Kupní smlouva, smlouva o dílo, zprostředkovatelské, komisionářské smlouvy, smlouvy o prodeji a pachtu závodu, smlouva o výpůjčce či o úvěru a další.

- Správa a vymáhání pohledávek z podnikatelské činnosti včetně uplatňování pohledávek v insolvenčních, exekučních a likvidačních řízeních, zajišťování závazků a převody majetku.

- Právní služby v oblasti směnek a cenných papírů.

- Komplexní právní služby podnikatelům při jejich obchodně podnikatelské činnosti.

 

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám