Pracovní právo

- Sepisování pracovních smluv a jiných dohod podle zákoníku práce.

- Soudní vymáhání nároků zaměstnance i zaměstnavatele.

- Právní poradenství v otázkách pracovněprávních.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám