Právo nemovitostí

- Celkové právní poradenství při převodech nemovitostí (koupě/prodej/darování), příprava souvisejících smluvních typů přímo na míru klientových požadavků a okolností převodu.

  • - Analýza právního stavu převáděné nemovitosti včetně přípravy vhodného způsobu a podmínek placení za převod nemovitostí.

  • - Zřizování věcných břemen, služebností a zástavních práv na nemovitostech, nájem, pacht a podnájem nemovitostí.

- Zastupování před katastrálními úřady, stavebními úřady a dalšími správními orgány.

- Nájem, pacht, služebnosti a věcná břemena.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám