Správní právo

- Zastupování v přestupkovém řízení (zejména přestupky na úseku silniční dopravy).

- Zastupování ve správním soudnictví (žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, kasační stížnosti).

- Správní řízení.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám