Trestní právo

- Obhajoba ve věcech trestních.

- Zastupování poškozeného v trestním řízení.

- Zastupování ve vykonávacím řízení trestním.

Poskytujeme právní služby fyzickým a právnickým osobám