Mimořádná opatření, která vydávala vláda od vyhlášení stavu nouze svými nařízeními, neplatí, od 24.3. je chod země řízen mimořádnými opatřeními MZČR

Do 24.3.2020 do 6:00 hod. se řídilo omezení volného pohybu osob a uzavření prodejen nařízeními vlády, které k uvedenému datu pozbylo účinnosti.

Od včerejšího dne jsou obě nařízení vlády zrušena - jsou již dále neúčinná  a byla nahrazena opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jedná se konkrétně mj. o omezení volného pohybu osob a uzavření prodejen.

Jedná se o usnesení vlády č. 280 a č. 279 ze dne 23.3.2020. 

Vláda jimi bere na vědomí mimořádná opatření, která vydalo ministerstvo zdravotnictví a která prodlužují platnost předchozích nařízení vlády, která se tímto ruší.
Oproti nařízením vlády, která jsou obecné povahy a jsou vydávány podle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. jsou opatření ministerstva zdravotnictví vydávána podle zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb..
Zatímco vzniklou škodu v důsledku předchozích vládních nařízení bylo možné podle krizového zákona požadovat po státu, nyní je situace jiná a pro dotčené subjekty mnohem obtížnější.
 
Zdroj:
 
Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena