Pozvánka_BD Kbelska

POZVÁNKA

Likvidátor a předseda bytového družstva:
domu Kbelská 645/3, Praha 9

 

svolává

 

na středu dne 20. 6. 2018 od 19:00 hod

 

ve schůzovním prostoru domu
na adrese Praha 9 - Hloubětín, PSČ 198 00, Kbelská 645/3

 

ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

 

Program:

  1. Zahájení, zkoumání usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů schůze
  3. Předložení účetní závěrky za rok 2017
  4. Předložení Zprávy likvidátora o průběhu likvidace
  5. Závěr členské schůze

 

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA NUTNÁ ! ! !
Pokud se některý z členů družstva, nechá zastupovat jinou osobou, musí být vybavena plnou mocí. Na plné moci nemusí být úředně ověřený podpis. Usnesení a plné moci jsou součástí pozvánky.

 

 

V Praze dne: 31. 5. 2018           
 

 

  ……………………………………….                         ……………………………
  Mg. Rostislav Kovář                                                  Ladislav Fencl
  Likvidátor                                                                           Předseda družstva

                                                                 

 

Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena