Pozvánka na VH_ASAC s.r.o.

                                                          P O Z V Á N K A  

 

 

                    na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným ASAC s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 Dne 19.12. 2016 v 10, 00 hod. se bude konat v notářské kanceláři JUDr. Ivana Ertela na adrese Praha9 – Libeň, Na Rozcestí 1434/6 PSČ 190 00, valná hromada společnosti s ručením omezeným ASAC s.r.o., IČO: 49621432 se sídlem Praha 10, Ravennská 321, PSČ 109 00

 

 

 

 

Program jednání:

 

 

1)      rozhodnutí o zániku společnosti s likvidací

2)      jmenování likvidátora

 

pozvánka doručena poštou a vyvěšena na http: /www.akcr.eu /

Součástí oznámení o konání valné hromady jsou také návrhy rozhodnutí.

 

 

 

V Praze dne 25.11.2016                                                           Ing. František Horák

                                                                                                             Jednatel

 

Převzal:

 

                                                                                                                                                 

Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena