Opłaty

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie za całkowite załatwienie sprawy lub zespołu spraw, albo za udzielenie pomocy prawnej w określonym okresie lub na okres nieokreślony. 

Wynagrodzenie taryfowe

Podstawowa stawka wynagrodzenia taryfowego stanowi się według taryfowej wartości rzeczy lub rodzaju rzeczy, albo prawa i według ilości czynności prawnych, które adwokat wykonał. 

Wynagrodzenie godzinowe

Niniejszy rozdaj wynagrodzenia można ustalić według godzin potrzebnych do udzielenia pomocy prawnej. 

Wynagrodzenie podziałowe

Można uzgodnić w formie podziału od wartości rzeczy, która jest przedmiotem postępowania przed sądem albo innym organem. Maksymalna wysokość wynagrodzenia podziałowego nie może przekroczyć 20% z wartości rzeczy. 

Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena