Współpraca

  • Współpracujące zagraniczne kancelarie prawne  
  • Doradcy podatkowi i audytorzy  
  • Detektywi  
  • Biegli sądowi, tłumacze  
  • Geodeci
Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena