Pozostałe czynności adwokata

- Przyjmowanie do przechowania pieniędzy (cena kupna itp.) - depozyt adwokacki

- Przyjmowanie do przechowania dokumentów (np. weksle, papiery wartościowe, umowy)

- Poświadczanie podpisu, na dokumentach przez nas przygotowanych, i  które taki typ podpisu klinenta ustawowo wymagają 

Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena