Prawo nieruchomości

Sporządzanie umów na podstawie, których dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości (umowy kupna, darowizny) oraz dalszych dokumentów na podstawie, których dokonuje się wpisów do Katastru Nieruchomości (Ksiąg wieczystych).

 
Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena