Prawo cywilne

 • przygotowanie umów cywilno–prawnych (umów kupno – sprzedaży, umów darowizny, umów o dzieło, umów o użyczeniu lub pożyczki, umów najmu, umów zastawu, umów poręczenia i innych)  
 • analiza prawna dokumentów umownych  
 • przygotowanie dokumentów o innych czynnościach prawnych (naprzykład ugody o podziale majątku małżeńskiego i inych)  
 • przygotowanie dokumentów dotyczących podziału współwłasności  
 • sądowa i pozasądowa windykacja wierzytelności i roszczeń wynikających ze stosunków cywilnych i ich zabezpieczenie  
 • roszczenie o odszkodowanie (na rzeczech, zdrowiu, utracone korzyści, włącznie odszkodowania w wyniku wypadku drogowego)  
 • przygotowanie dokumentów dotyczących zobowiązań (przejęcie długu, przystąpienie do zobowiązania, uznanie długu, sprzedaż wierzytelności, odstąpienie od umowy i inne)  
 • dochodzenie rozszczeń bezpodstawnego wzbogacenia  
 • reprezentowanie klienta w cywilnym postępowaniu sądowym  
 • reprezentowanie w postępowaniu spadkowym  
 • doradztwo prawne dla osób fizycznych i prawnych  
 • przygotowanie wniosków o wydanie sądowego nakazu płatniczego, pozwu, apelacji, sprzeciwu i innych dokumentów
Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena