Prawo handlowe

 • tworzenie wszyskich rodzajów spółek handlowych i odziałów organizacyjnych  
 • przygotowanie wszystkich materiałów związanych ze zmianami w spółkach handlowych (naprzykład zbycie udziałów lub akcji, zmiana przedmiotów czynności, zmiana w osobach członków zarządu i sposobu ich działania, zmiana nazwy spółki, zmiana siedziby spółki, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, zmiana formy prawnej)  
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych  
 • zbycie udziałów handlowych w spółkach handlowych  
 • likwidacja spółek handlowych i odziałów organizacyjnych, wypisanie z rejestru handlowego  
 • przygotowanie umów handlowych (naprzykład umów kupna-sprzedaży, umów o dzieło, umów o pośrednictwo, umów o przedstawicielstwie handlowym, umów przedwstępnych i innych  
 • załatwienie pierwszego zapisu spółki i zapisu zmian w rejestrze handlowym i w rejestrze do spraw działalności gospodarczej  
 • przygotowanie analizy prawnej umów spółek handlowych  
 • przygotowanie dokumentów potrzebnych na zgromadzenia wspólników  
 • przygotowanie analiz prawnych lub kontrola wszystkich rodzajów umów lub innych dwustronnych czynności prawnych według Kodeksu Handlowego  
 • sądowa i pozasądowa windykacja wierzytelności i roszczeń wynikających ze stosunków handlowych  
 • przygotowanie wniosków o wydanie sądowego nakazu płatniczego, pozwu, apelacji, sprzeciwu i innych dokumentów  
 • pozasądowe załatwienie sporów handlowych  
 • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym  
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych  
 • reprezentowanie w postępowaniach przed Urzędem ds działalności gospodarczej i przed Rejestrem Handlowym  
 • reprezentowanie w postępowaniu komorniczym  
 • doradztwo prawne dla osób fizycznych i osób prawnych

 

Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena