Prawo karne

  • przygotowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
  • kompleksowa obrona i reprezentowanie we wszystkich stadiach postępowania karnego dla oskarżonych i poszkodowanych (analiza problemu, propozycja rezultatu, przygotowanie obrony, zabezpieczenie dowodu, przygotowanie oskarżonego do poszczególnych czynności, uczestnictwo na wszystkich czynnościach postępowania karnego, przygotowanie wszystkich pisemnych dokumentów, sprzeciwów i wniosków)
  • reprezentowanie poszkodowanych w dochodzeniu uzyskania odszkodowania powstałego w wyniku przestępstwa
Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena