Prawo pracy

  • przygotowanie umów, rozwiązania stosunku pracy
  • przygotowanie dokumentów o pracy wykonywaną poza stosunkiem o pracę
  • kontrola wszystkich rodzajów umów albo innych jednostronnych lub dwustronnych czynności prawnych zgodnie z Kodeksem Pracy (naprzykład umowy o pracę, umowy o odpowiedzialności pracownika za szkodę i innych)
  • roszczenie odszkodowania ze strony pracowników i pracodawców
  • dyskryminacja w stosunkach prawa pracy
  • doradztwo prawne dla pracowników i pracodawców
  • reprezentowanie w postępowaniach o nieważność ukończenia stosunku pracy i innych zgodnie z Kodeksem Pracy
  • przygotowanie analiz prawnych
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • przygotowanie wniosków, pozwów, apelacji, sprzeciwów i innych dokumentów
Obsługa klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców
Usługi z zakresu prawa czeskiego
Rzetelna i jasna wycena